Contact: (+31) 06-52520540

Stadsgevangenis

gevangenis met totaal 192 cellen in drie regimes
  • 6207

Description

Stadsgevangenis, Rotterdam-Hoogvliet
Gevangenis met totaal 192 cellen in drie regimes
Ontwerp buitenruimten: Karres en Brands
Kunst: Atelier Van Lieshout, Diederik Klomberg

De stadsgevangenis Hoogvliet staat op een bedrijventerrein aan de rand van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Het programma van de Stadsgevangenis is het gevolg van het regeringsbeleid om de overlastgevende criminaliteit in de grote steden terug te dringen. In de stadsgevangenis is sprake van drie regimes voor gestraften: een Huis van Bewaring met 120 cellen voor kortgestraften en een Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden (SOV) met 72 plaatsen, waarvan 48 in de gesloten afdeling en 24 in de halfopen inrichting. In de SOV wordt drugsverslaafde veelplegers een rehabilitatieprogramma van twee jaar opgelegd, waarvan een groot deel in de gesloten afdeling en het laatste deel in de halfopen inrichting met arbeid buiten de gevangenis. De combinatie van regimes met een gescheiden logistiek stelt hoge eisen aan de organisatie van het ontwerp.
De hoofdopzet van de gevangenis gaat uit van een doorlopende ommuring met daarbinnen een kruisvormige  begane grond waardoor vier hoven ontstaan, een  transporthof en luchtplaatsen voor de drie regimes. Het entreegebouw met de kantoren is de enige plaats waar het complex buiten de muur treedt. Hier zijn de toegangen voor bezoekers, personeel en transport geconcentreerd. Op de begane grond van het gevangeniscomplex zijn alle voorzieningen voor arbeid, activiteiten, bezoek, diensten en opslag ondergebracht. Alle cellen bevinden zich op de twee bovenverdiepingen van het hoofdgebouw waarbij de cellen van de halfopeninrichting als één blok in de gesloten inrichting zijn geschoven. Dit principe is in de vormgeving van het gebouw zichtbaar gemaakt. Vanaf straatniveau wordt het beeld van de gevangenis bepaald door de vijf meter hoge muur die van oranjekleurig beton en corten-staal is gemaakt en licht achteroverleunt, waardoor hij refereert aan een vestingmuur.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Related Projects

Unit 8

justitiële Inrichting met 5 groepen van 18 cellen

Locatiestudie PI

studie naar uitbreiding van stadsgevangenis

Back To Top