Contact: (+31) 06-52520540

Witbrant West

stedenbouwkundig plan voor 600 woningen
  • 4863

Description

Witbrant West, Tilburg
Stedenbouwkundig plan voor 600 woningen en ontwerp van 185 woningen

Witbrant West ligt in een 300 meter brede zone die aan de noordzijde wordt begrensd door de spoorlijn Breda-Tilburg en aan de zuidzijde door een bos. Direct langs het spoor is een zone gereserveerd voor bedrijven en voorzieningen. In de ruim 200 meter brede strook tussen deze zone en de langs het bos gelegen hoofdontsluitingsweg, zijn 600 woningen gesitueerd. Een structuurschets van Wytze Patijn uit 1995 voor de gehele wijk, geldt als uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de deelgebieden.
Herman de Kovel heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt voor de verkaveling van het woongebied. Er is gekozen voor een opzet waarin de woonblokken in de oost-west richting liggen, parallel aan de lanen, zodat de woningen zelf zoveel mogelijk een zuidori├źntatie hebben. Het gebied is opgedeeld in vier bouwvelden waar in het midden de parkeervelden zijn gelegen. De woningen worden bereikt door verkeersvrije woonpaden die alle eindigen bij een parkachtige groenstrook. Vanuit elke woning kan de groenstrook dus bereikt worden zonder een autoweg te kruisen. Ook het regenwater wordt met goten op afschot naar de groenstrook geleid en daar in wadi’s afgevoerd.
Binnen de woonstroken is met drie architecten een groot aantal woningtypes in verschillende prijsklassen gerealiseerd. Behalve rijwoningen zijn er patiowoningen, kwadrantwoningen en halfvrijstaande woningen in het plan opgenomen. De begrenzing van de parkeerstroken en de groenstroken wordt gevormd door lange uit schanskorven opgebouwde muren. Tegenover het bos vormen de luxe geschakelde woningen een uit blokjes opgebouwde wand in drie kleuren baksteen.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Related Projects

Woningen Roomburg

71 vrij indeelbare eengezinswoningen

Quirijnboulevard

36 woningen en 20 appartementen

Hoge Veld

woonbuurt met 459 laagbouwwoningen

Back To Top