Contact: (+31) 06-52520540

Hoge Veld

woonbuurt met 459 laagbouwwoningen
  • 5787

Description

Hoge Veld, Wateringseveld, Den Haag
woonbuurt (2 fasen) met in totaal 459 laagbouwwoningen

Hoge veld is één van de stedelijke buurten van de vinex-lokatie Wateringseveld. Het stedenbouwkundig plan van Wissing kenmerkt zich door een opzet van bouwblokken met hoven langs een centrale as met appartementen en voorzieningen. Herman de kovel heeft i.s.m. de stedenbouwkundige, de Stadsstedenbouwer en de opdrachtgever het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en voor het zuidelijke deel vier bouwvelden met in totaal 459 eengezinswoningen ontworpen. In de uitwerking is de opzet van bouwblokken gewijzigd, waarbij het aantal wegen is beperkt, de hoven verkeersvrij gemaakt en de hoeken van de bouwblokken gesloten.
Kenmerkend is een heldere vormgeving van de stedelijke ruimtes met een duidelijke scheiding tussen de voor- en de achterkant van de woningen. Om dit te bereiken zijn er een groot aantal woningtypes ontwikkeld die als bouwstenen gebruikt zijn om het bouwblok met straten, gesloten hoeken, stegen en hoven te maken.
Uniek in het plan zijn de verkeersvrije hoven in de bouwblokken. Met een heldere ruimtelijke begrenzing en witgeschilderde gevels, hebben deze hoven een eigen identiteit gekregen in de woonbuurt. In het gevelontwerp van de hofwoningen is met een doorgaande plint een open en collectieve uitstraling verkregen. De toegangen naar de hoven worden gevormd door speciale woningtypes en zijn ruimtelijk een schakel tussen de straat en de hoven.
De woningen langs de straten en de randen zijn met hun rode bakstenen gevels statig vormgegeven en hebben de individuele uitstraling van een stadswoning. Alle woningtypes hebben een grote indelingsvrijheid gekregen en zijn veelal uitbreidbaar aan de tuinzijde. Op enkele hoeken zijn praktijkwoningen gerealiseerd met een volwaardige gescheiden toegang naar de praktijk.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Related Projects

Woningen Roomburg

71 vrij indeelbare eengezinswoningen

Quirijnboulevard

36 woningen en 20 appartementen

Noorderplassen

116 eengezinswoningen in drie blokken

Back To Top