Contact: (+31) 06-52520540

Brabantpark

stedenbouwkundige studie herstructurering
  • 3747

Description

Brabantpark, Breda
Stedenbouwkundige studie naar herstructurering strook Lage Kant/ Nieuwe Inslag

Aan de rand van de woonwijk Brabantpark liggen aan de Lage Kant/ Nieuwe Inslag een aantal galerijflats uit de jaren ’50 die verouderd zijn en waarvoor het besluit genomen is om deze te slopen.
De kleinschalige flats met in totaal 162 woningen, zijn stedenbouwkundig fraai gesitueerd in het groen langs de open ruimte met sportvelden. In opdracht van Wonen Breburg is een studie verricht naar naar de bebouwingsmogelijkheden voor deze locatie.
Uitgangspunt voor deze studie is om zoveel mogelijk van de volwassen bomen te sparen en daarmee het parkachtige karakter te behouden. Voor de locatie langs de Lage Kant is gekozen voor vier gebogen blokken die in hoogte oplopen naar de sportvelden. Met deze verkaveling worden de contouren van de oude bebouwing globaal gevolgd en kunnen alle bomen gespaard worden. Voor de locatie aan de Nieuwe Inslag is in verband met de differentiatie gekozen voor een andere opzet met een groter gebouw rond een besloten hof. Dit model geeft de mogelijkheid voor een ander woonprogramma, waarbij met name gedacht wordt aan zorgwoningen.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

  • Date2009
  • ClientWonen Breburg, Breda
  • Category Stedenbouw
  • Tags
Back To Top