Contact: (+31) 06-52520540

Open Community

ouderenhuisvesting in woonpark
  • 4520

Description

Open Community (prijsvraag)
studie naar ouderenhuisvesting in woonpark

Het aantal senioren neemt in Nederland de komende decennia fors toe. Rond 2040 zal de bevolking van Nederland voor 25% uit 65-plussers bestaan. Deze verschuiving in de bevolkingsopbouw heeft ook ge- volgen voor de toekomstige woningmarkt. Senioren van nu hebben woonwensen die verder gaan dan in het verleden. Senioren nemen nog actief deel aan de maatschappij; sporten en reizen is voor deze groep heel gewoon. Een aantal trekt met een camper door Europa: in de winter naar het warme zuiden en in de zomer naar de koelere delen.
In veel landen worden enorme gated communities voor senioren gerealiseerd. In Nederland lijkt de wens om in een dergelijke seniorenstad te wonen gering. Nederlanders blijven graag deel uit maken van de maatschappij, ook als zij ouder worden. Het concept van een woonpark met veel groen en recreatieve voorzieningen is echter ook voor Nederland aantrekkelijk. Een dergelijk woonpark hoeft niet afgesloten te zijn, maar kan als een “open community” een vruchtbare wisselwerking hebben met een nabijgelegen dorpskern, waarbij over en weer van de bestaande en de nieuwe voorzieningen gebruik gemaakt kan worden.
Bij de ontwikkeling van de woningen zal er voldoende differentiatie moeten worden geboden. De appartementen voor permanente bewoning zijn zodanig ontwikkeld dat de woninggrootte naar behoefte bepaald kan worden. Een bijzonder woonprogramma voor reislustige senioren wordt aangeboden in een groot cilindervormig woongebouw. In dit gebouw wordt het programma van de woning voor een deel gevormd door een woonunit van bescheiden afmetingen (± 45 m2) en voor het overige door een camper. De camper wordt hierbij beschouwd als het mobiele deel van het woonprogramma.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Back To Top