Contact: (+31) 06-52520540

Stadstuin Nieuwland

10 paviljoens met 194 woningen
  • 5083

Description

Stadstuin Nieuwland , Amersfoort
10 paviljoens met 194 woningen, parkeren en zorgcentrum in collectieve tuin

Wonen in kleinschalige woongebouwen in een glooiend parklandschap is het uitgangspunt geweest van Stadstuin, dat gerealiseerd is naar het stedenbouwkundig plan van SVP. Herman de Kovel werd  in het ontwerpstadium gevraagd om studies te verrichten naar woningtypologieën en proefverkavelingen; op grond van deze studies is de definitieve verkaveling vastgesteld. Uniek aan het plan is dat het parkachtige groen collectief eigendom is van de bewoners. Voor het onderhoud is een beheerstichting opgericht.
Herman de Kovel heeft als architect tien paviljoens met elk twintig woningen ontworpen. Elk paviljoen heeft een halfverdiepte parkeergarage en een alzijdig georiënteerde bovenbouw, bekleed met roodbruine houten delen. De op de daklaag gelegen terrassen geven de paviljoens een sterke plastiek. Alle woningen beschikken over een ruime woonkamer op de eerste verdieping, maar zijn verder vrij indeelbaar.
Eén paviljoen heeft op de begane grond een bijzondere bestemming gekregen. In het verlengde volume van de begane grond is een woonzorgcomlex ondergebracht van Stichting Philadelphia Zorg.
Het betreft een drietal woongroepen voor ernstig meervoudig gehandicapte bewoners die intensieve begeleiding en zorg nodig hebben. Elke woongroep heeft zeven individuele slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer. In verband met de intensieve zorg heeft elke woongroep een kleine slaapkamer voor de zorgverleners. In de punt van het paviljoen is onder het schuin oplopende dak een dagcentrum met therapieruimte ondergebracht. Op de verdiepingen van dit paviljoen zijn 14 woningen over twee woonlagen te vinden die ontsloten worden vanaf een trap aan de kopgevel.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

  • Date1999-2001
  • ClientHoffman Bouwbedrijf, Moes projectontwikkeling en Stichting Philadelphia Zorg
  • Category Stedenbouw, Woningbouw
  • Tags
Back To Top