Contact: (+31) 06-52520540

Hovenpassage

stedenbouwkundig plan, uitbreiding winkelcentrum
  • 5214

Description

Hovenpassage, Delft
Stedenbouwkundig plan voor uitbreiding winkelcentrum met 9000 m2 commerciële ruimte, 330 woningen en 1300 parkeerplaatsen

Na de binnenstad is de Hovenpassage het belangrijkste winkelcentrum van Delft, met in totaal 13.000 m2 winkelruimte. Het bestaande winkelcentrum is naar binnen gekeerd met de winkelfronten aan een overdekt voetgangersgebied. Aan de buitenzijde, langs de belangrijkste hoofdstraten, wordt het beeld van het centrum bepaald door expeditie- en parkeervelden. Bij de herstructurering van het naoorlogse stadsdeel is besloten het winkelcentrum uit te breiden en stedelijke straatwanden te vormen langs de Papsouwselaan en Martinus Nijhofflaan. Het plan voorziet in straatwanden met een stedelijke winkelplint en daarboven woningbouw. Het parkeren wordt zoveel mogelijk uit het zicht opgelost met als eerste fase een bijna 25 meter hoge parkeergarage aan de Papsouwselaan. Deze inmiddels gerealiseerde garage wordt in de gevelwand met woningen en winkels opgenomen. Aan de andere zijde van het winkelcentrum wordt in de toekomst boven het bestaande parkeerdek enkele lagen parkeren toegevoegd. De twee garages worden verbonden door parkeerstraten boven de nieuw te bouwen winkels, zodat er een aansluitend circuit ontstaat.
De Martinus Nijhofflaan krijgt een stedelijke wand van ca. 25 meter hoogte die doorbroken wordt door torenelementen van 42 meter hoogte en aan de westzijde een nieuwe woontoren van 75 meter hoogte als antwoord op de bestaande kantoortoren. De Troelstralaan ligt langs het groene woongebied van de Poptahof, dat gelijktijdig wordt vernieuwd. Hier is de bebouwing lager gehouden om aansluiting te krijgen met de woonbuurt. In samenwerking met de Gemeente Delft is er gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan om samenhang in de verschillende bouwplannen te verkrijgen.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Related Projects

Marsmanplein

winkelpassage en woongebouw

Troelstralaan

uitbreiding winkelcentrum De Hovenpassage

Stationsplein

42 appartementen, winkelruimte

Back To Top