Contact: (+31) 06-52520540

Millinxbuurt

studie naar vernieuwing woonbuurt
  • 3983

Description

Millinxbuurt, Rotterdam
Stedenbouwkundige studie in het kader van de Manifestatie 50-50

Het plan voor de vernieuwing van de Millinxbuurt is ontworpen in het kader van de in 1995 gehouden manifestatie ‘50 jaar wederopbouw – 50 jaar toekomst’, waarin plannen zijn ontwikkeld op basis van twee mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor Rotterdam. De nieuwe Millinxbuurt zal geschikt moeten zijn voor de bevolking van de toekomst. Nu al is de bevolking van dit stadsdeel voor meer dan de helft van allochtone afkomst en de verwachting is dat dit aandeel alleen maar zal toenemen. Het verwachtingspatroon voor huisvesting zal hiermee ook veranderen. In veel culturen is het bouwen van een woning een persoonlijke zaak en is het huren en kopen van een kant en klare standaardwoning ongebruikelijk en zelfs ongewenst. In de bestaande stadsvernieuwingsaanpak wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden.
De ligging aan de toekomstige stadsas en de nabijheid van centrumfuncties maken de Millinxbuurt in potentie tot een hoogwaardige locatie die bij uitstek geschikt is voor een menging van wonen en werken. Om een uiteenlopend gebruik mogelijk te maken is een grid van cascowoningen voorgesteld. Daarbinnen zijn verschillende woningtypen, kleinschalige bedrijven en werkplaatsen te realiseren. Wijzigingen in de toekomst zullen door de flexibele opzet moeiteloos opgenomen kunnen worden. Om in het cascodorp een ruimtelijke en esthetische kwaliteit te bereiken zal een aantal spelregels afgesproken moeten worden wat betreft materialisering en bouwhoogte. De strook in de zuidrand sluit aan op het winkelcentrum van Zuidplein en wordt gereserveerd voor een bazaar en werkplaatsen. De nieuwe Millinxbuurt krijgt door de vernieuwing, waarbij alleen de randen gehandhaafd blijven, een eigenzinnig karakter. De enclave sluit hiermee naadloos aan op de traditie van eigenzinnige tuindorpen en betondorpen achter hoge straatwanden in Rotterdam-Zuid.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

Back To Top