Contact: (+31) 06-52520540

Science Park

studentenhuisvesting met ca 750 eenheden
  • 6269

Description

Studentenhuisvesting  Science Park , Amsterdam
Studentenhuisvesting met ca 750 eenheden

Het gebouw voor studentenhuisvesting maakt deel uit van een masterplan van KCAP voor een Science Park in Amsterdam Oost. Het plan voorziet in een aantal universiteitsgebouwen in het noordelijk deel en woningbouw aan de zuidrand in een serie van vijf bouwvolumes die de ‘Archipelago’ wordt genoemd. Aan de noordzijde  grenst de locatie aan een drukke wijkontsluitingsweg, aan de zuidzijde grenst het aan een rangeerterrein. In verband met de geluidshinder van dit rangeerterrein wordt over de volle hoogte van het gebouw een geluidsscherm gebouwd, dat tussen de bouwvolumes doorloopt.
De hoofdopzet van het gebouw is een meander, waardoor de 200 meter lange straatwand wordt gebroken en er twee hoven gevormd worden waaraan de entrees  zijn gesitueerd. Aan de spoorkant zijn achter het geluidsscherm drie groene tuinhoven  ontstaan. Het strikte programma is helemaal op de geluidsluwe zijde georiënteerd en behelst een menging van eenkamerunits, twee- en vierkamerwoningen, woon/werkwoningen en woongroepen. Zes entreehallen ontsluiten de corridors waaraan de woongroepen en appartementen liggen. De straathoven ontsluiten de woon/werkwoningen en 4 kleinschalige parkeergarages. In een van de vleugels bevindt zich een kinderdagverblijf met een eigen buitenruimte.
Het gevelbeeld wordt gevormd door lange witte betonbanden, afgewisseld met banden van ramen en glazen panelen. De sterke horizontale lijnen van de gevel, die rondom een lengte hebben van ca. 1 kilometer, worden doorbroken door de oranje-gele baksteen van de straathoven en het hout van de tuinhoven.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

  • Date2003-2007
  • ClientDuWo / Delta Forte
  • Category Woningbouw
  • Tags
Back To Top