Contact: (+31) 06-52520540

West Avenue

150 appartementen met parkeergarage
  • 7063

Description

Woongebouw West Avenue, Amsterdam
150 appartementen met parkeergarage (43 sociale huur, 76 middensegment huur, 31 koop)

Woongebouw West Avenue ligt aan de oostelijke rand van Overtoomse Veld in een strook met nieuwbouw langs de A10. Het ontwerp van West Avenue is sterk bepaald door de zware geluidsbelasting. Om het mogelijk te maken langs de snelweg te wonen, is de gevel uitgevoerd als een “dove gevel”. Omdat de Wet Geluidhinder zware eisen stelt aan de kwaliteit van de geluidsluwe zijde van een woongebouw, is het noodzakelijk om ook aan deze zijde van het gebouw voorzieningen te treffen: de buitenruimten worden door glazen schermen afgeschermd voor het geluid van het stadsverkeer. Deze schuivende panelen in groen, helder en gezeefdrukt glas, zijn beeldbepalend geworden voor de gevels aan de hofzijde.
Het korte blok langs de Mondriaanstraat heeft een combinatie van ruime grondgebonden woningen en daarboven appartementen aan een galerij.
Het lange bouwblok is opgebouwd uit zes portieken die vanuit het hof en de Mondriaanstraat ontsloten worden. De zes bouwdelen verschillen sterk in hoogte; voor een aantal bouwdelen is ter plaatse van de hogere bouwlagen een lichtere kleur baksteen toegepast in combinatie met een terugliggende rooilijn. Hierdoor ontstaat een bouwvolume met een afwisselende skyline van lagere en hogere delen.
In 2006 werd op de naastliggende locatie fase 1 opgeleverd.

Herman de Kovel verantwoordelijk partner DKV architecten

Details

  • Date2008-2013
  • ClientDe Alliantie, Huizen
  • Category Woningbouw
  • Tags
Back To Top